Regulamin

PAPIEROSY

Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów wewnątrz domku.

Ostrzegamy, że palenie papierosów w domku jest podstawą do zatrzymania całej kaucji.

Rezerwacja

Warunkiem rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 40-50% w zależności od długości pobytu wg indywidualnego uzgodnienia.

Przyjazd

Przekazanie zarezerwowanego domku do dyspozycji Gości możliwe jest od godziny 17:00 do godziny 21:00 pierwszego dnia pobytu. Przekazanie domku przed godz. 17:00 może się okazać niemożliwe z uwagi na sprzątanie po poprzednich gościach. Po przybyciu osoba dokonująca rezerwacji poproszona będzie o okazanie dowodów tożsamości w celu zameldowania oraz uregulowanie ewentualnych należności. Jeżeli klucze zostaną powierzone jednej
z osób, która należy do grupy zamierzających przebywać w domku, osoba ta będzie zobowiązana wpłacić kaucję, o której piszemy poniżej. Po przybyciu do domku należy podpisać oświadczenie oraz sprawdzić zgodność listy wyposażenia ze stanem faktycznym w domku. Jeśli występują ew. braki lub uszkodzenia prosimy wskazać je na oświadczeniu. W dniu przyjazdu pobrana zostanie całkowita należność za pobyt wyliczona zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji oraz opłata klimatyczna w wysokości 1,70 od osoby za dobę. Z tytułu późniejszego przybycia lub wcześniejszego wyjazdu nie będą udzielane zniżki / zwroty). Płatność za pobyt wyłącznie gotówką. Nie akceptujemy płatności kartą.

Rezygnacja z rezerwacji

Prosimy o rozważne i przemyślane decyzje dotyczące terminu i długości pobytu ! Termin rezerwacji jest wiążący. Dokonanie rezerwacji telefonicznie lub drogą mailową jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu. W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu przed okresem 28 dni od ustalonego terminu rezerwacji z przyczyn niezależnych od Domku w Roztokach zadatek nie podlega zwrotowi. Jako datę odwołania lub zmiany rezerwacji uważa się datę otrzymania pisemnego powiadomienia od klienta. Jeśli klient nie przyjedzie do północy pierwszego dnia pobytu, a nie zgłosił opóźnienia, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

Kaucja

Na czas pobytu w domku pobierana jest kaucja w wysokości 500,00 zł, która jest rozliczana po zakończeniu pobytu. W przypadku stwierdzenia strat, braków, zniszczeń itp., osoba odbierająca domek pobierze z kaucji wartość rynkową strat + koszty robocizny. W przypadku gdyby braki lub zniszczenia ujawnione w trakcie kontroli przekroczyły wysokość wpłaconej kaucji, klient zobowiązany jest do bezzwłocznej zapłaty za szkody. Domek powinien być zamieszkany przez ilość osób nie większą od zgłoszonej w rezerwacji. W przypadku nie zachowania powyższych zasad, właściciel obciąży klienta kwotą 100 zł za każdą dobę pobytu osoby nie zgłoszonej lub ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zwrotu kosztów pobytu oraz kaucji.

Bezpieczeństwo

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domku grzałek, żelazek elektrycznych, świeczek, grzejników elektrycznych 
i gazowych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. Parking na terenie posesji jest przeznaczony tylko dla gości naszego domku . Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się. Klient jest całkowicie odpowiedzialny za będące jego własnością przedmioty, dokumenty lub towary, pozostawione w domku. Klient przyjmuje odpowiedzialność prawną i materialną za sposób użytkowania domku w okresie jego zajmowania, a w szczególności musi przestrzegać przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w domku.

Wyjazd

Opuszczenie domku winno nastąpić do godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu. Kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po dokonaniu kontroli domku przez osobę przyjmującą. Prosimy o zgłoszenie dzień wcześniej planowanej godziny wyjazdu.

Kominek

Osoba przekazująca domek udzieli Państwu stosownego instruktarzu o sposobie palenia w kominku. Każde odpalenie kominka może odbywać się samodzielnie jednak to klient ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne utrzymanie ognia w palenisku oraz zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności wobec użytkowników – szczególnie zwracamy uwagę na dzieci. UWAGA: kominek to naturalne źródło ognia, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia 
i zdrowia.

Cisza nocna

Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00-06.00. W przypadku nienależytego zachowania lub naruszenia ciszy nocnej, wynajmujący zostaną poproszeni o opuszczenie domku bez możliwości zwrotu kosztu wynajmu domku.